RUBYKAIGI2014

Speakers

Keynote Speakers

 • Yukihiro "Matz" Matsumoto

 • Koichi Sasada

 • Aman Gupta

Speakers in the Plenary Kaigi

 • Aaron Patterson

 • Amy Wibowo

 • Andrew Culver

 • André Arko

 • Daniel Rodriguez

 • Haruka Iwao

 • Hiroki OHTSUKA

 • Hiroshi SHIBATA

 • Jian Weihang

 • Jonan Scheffler

 • Jonathan Mukai-Heidt

 • Josh Kalderimis

 • KOSHIBA Toshiaki

 • Kazuhiro NISHIYAMA

 • Kazuki Tsujimoto

 • Kei Sawada

 • Kei Shiratsuchi

 • Keiju Ishitsuka

 • Keiko Oda

 • Kensuke Nagae

 • Kevin Griffin

 • Kouhei Sutou

 • Kouji Takao

 • Kyosuke MOROHASHI

 • Laurent Sansonetti

 • MATSUMOTO Ryosuke

 • Masahiro Ide

 • Masahiro Nakagawa

 • Masatoshi SEKI

 • Matthew Werner

 • Naoto Takai

 • Naotoshi Seo

 • Narihiro Nakamura

 • Nobuyuki Honda

 • Prathamesh Sonpatki

 • Prem Sichanugrist

 • Rei Odaira

 • Richard Huang

 • Richard Schneeman

 • Robert Sanheim

 • Satoshi Egi

 • Shota Fukumori (sora_h)

 • Szu-Kai Hsu (brucehsu)

 • Takafumi ONAKA

 • Takehiko YOSHIDA

 • Takumi Miura

 • Thiago Scalone

 • Thomas E. Enebo

 • Tomoyuki Chikanaga

 • Toru Kawamura

 • Tsukasa OISHI

 • YUKI TORII

 • Yasuo Honda

 • Yusuke Kuoka

 • Zev Blut

 • zzak