Team

Organizers

 • Akira Matsuda
  Chief Organizer
  Akira Matsuda
  • @amatsuda
 • Masayoshi Takahashi
  Organizer
  Masayoshi Takahashi
  • @takahashim
 • Shyouhei Urabe
  Organizer
  Shyouhei Urabe
  • @shyouhei
 • Shintaro Kakutani
  Señor Organizer
  Shintaro Kakutani
  • @kakutani
 • Toshiharu Akimoto
  Organizer
  Toshiharu Akimoto
  • @spring_aki
 • Tomohiko Himura
  Organizer
  Tomohiko Himura
 • Takuya Nishimoto
  Organizer
  Takuya Nishimoto
  • @nishimotz
 • Yukinori Kitadai
  Organizer
  Yukinori Kitadai
 • Naomi Hidaka
  Organizer
  Naomi Hidaka
 • Yoshitake Takata
  Organizer
  Yoshitake Takata

Staffs

 • Kengo Hamasaki
  I18n Staff
  Kengo Hamasaki
 • Chris Salzberg
  I18n Staff
  Chris Salzberg
  • @shioyama
 • Takeshi Yabe
  Staff
  Takeshi Yabe
 • Sorah Fukumori
  Wi-Fi
  Sorah Fukumori
 • Ippei Ogiwara
  KaigiFreaks
  Ippei Ogiwara
 • Hiroki Tokutomi
  reception
  Hiroki Tokutomi
  • @ta1kt0me
 • Yohei Yasukawa
  Translation
  Yohei Yasukawa
  • @yasulab

Designer

 • Yu Ishihara
  Designer
  Yu Ishihara

Helpers

 • Ryo Mitsuda
  helper
  Ryo Mitsuda
 • Iosif Takakura
  helper
  Iosif Takakura
  • @huideyeren
 • Kuniharu AKAHANE
  helper
  Kuniharu AKAHANE
  • @akahane92
 • Adam Tal
  helper
  Adam Tal
 • Takahiro Nakaoku
  helper
  Takahiro Nakaoku
  • @kamera25
 • Hisashi Kamezawa
  helper
  Hisashi Kamezawa
 • Kazuma Furuhashi
  helper
  Kazuma Furuhashi
 • Kazushige Tominaga
  helper
  Kazushige Tominaga
  • @kazu9su
 • Akito Kasai
  helper
  Akito Kasai
  • @akito19
 • Tatsuya Furukido
  helper
  Tatsuya Furukido
 • Mitsuaki Ando
  helper
  Mitsuaki Ando
  • @m-ando-japan
 • Keisuke Imura
  helper
  Keisuke Imura
  • @funteractive
 • Paul McMahon
  helper
  Paul McMahon
 • Koji Jimba
  helper
  Koji Jimba
  • @djjimba
 • Kouji Okamoto
  helper
  Kouji Okamoto
  • @motchang
 • Shinsuke Ishibashi
  helper
  Shinsuke Ishibashi
  • @isabisi1484
 • Yuji Yokoo
  helper
  Yuji Yokoo
  • @yujiyokoo
 • Akiko MUNAKATA
  helper
  Akiko MUNAKATA
  • @sato_kawa
 • Tatsuya Onishi
  helper
  Tatsuya Onishi
 • Tatsuro Oda
  helper
  Tatsuro Oda
 • Kyoriki Masahiko
  helper
  Kyoriki Masahiko
 • Nami Tanaka
  helper
  Nami Tanaka
 • Ryouta Chikurinji
  helper
  Ryouta Chikurinji
 • Yuta Heyamoto
  helper
  Yuta Heyamoto
 • Yusaku Jinno
  helper
  Yusaku Jinno
 • Tsukasa Wakeda
  helper
  Tsukasa Wakeda
 • Yamanaka Hayato
  helper
  Yamanaka Hayato
 • Takuya Urate
  helper
  Takuya Urate
 • Kenya Aoki
  helper
  Kenya Aoki
 • Kuniaki Hori
  helper
  Kuniaki Hori
  • @HolyGrail
 • Kasumi Hanazuki
  helper
  Kasumi Hanazuki
  • @hanazuki
 • TAKANO Mitsuhiro
  helper
  TAKANO Mitsuhiro
  • @takano32
 • Yuya Fujiwara
  helper
  Yuya Fujiwara